Contact Directory

Sirohi DLO Contact Directory

S.N. Name of Officers Designation Office Residence
1 Shrimati Anupama Jorwal D.M. 221187 221188
2 Shri Narayanan Nayar  P.A. to D.M. 220497  
3 Shri Ghanshyam Vyas          P.A. to D.M.    
4 Shri Jai Yadav S.P. 220718 220719
5 Shri Pep Singh P.A. to S.P.    
6 Shri Aasha Ram Dudi  A.D.M. 220355 220356
7 Ms. Shubham Chaudhary C.E.O. 221058 222344
8 Shri Sangram Singh Katiyar  D.F.O. Sirohi 222277 222296
9 Shri Ram Chandra   A.C.E.O. 222228 222279
10 Shri Pannalal  Meena Ad. S.P. 221208 221205
11 Shri Nishant Jain S.D.M. Mount Abu 238489 238490
12 Shri Gopal Parihar S.D.M. Sirohi 222220 222221
13 Shri Prakash Chandra Agrawal S.D.M. Sheoganj 270717 9079191732
14 Shri Rajlaxmi Gehlot   S.D.M. Pindwara 280300  
15 Shri Shailendra Singh  S.D.M. Reodar 282220 282221
16 Shri Suresh Kothari   Chairman U.I.T. Abu 221345  
17 Shri Kushal Kumar Kothari Secy. U.I.T. Abu    
18 Shri Khuman Singh  A.C.F. Sirohi    
19 Shri Balaji Kari A.C.F. Mount Abu 235211 235211
20 Shri Harikishan Saraswat A.C.F. Dantiwada Aburoad  220392  
21 Shri Sudarshan Singh Deora   D.D. DoIT&C 222024  
22   T.O. 221262 223917
23 Shri Sunit Dev Arya  Ad.T.O.    
24 Shri Ranveer Singh Chauhan Tehsildar Sirohi 221216  
25 Shri Govind Khatri  Naib Tehsildar Kalandri    
26   Naib Tehsildar Sirohi    
27 Shri Brajesh Gupta Tehsildar Pindwara 282048  
28 Shri Ram Lal Meena  Naib Tehsildar Bhavari    
29 Shri Anoop Singh Tehsildar Aburoad 222220 222220
30   Naib Tehsildar Aburoad    
31 Shri Pradeep Malviya Tehsildar Sheoganj 270649  
32 Shri Bhana Ram Meena  Naib Tehsildar Sheoganj    
33 Shri Shankar Lal Meena Naib Tehsildar Kailash Nagar    
34 Shri Surendra Patidar Tehsildar Reodar 282328 282328
35 Shri Jitendra Singh Naib Tehsildar Mandar 9413876717  
36 Shri Madho Ram Purohit  Naib Tehsildar Reodar    
37 Shri Arjundaan Charan  Sub-Registar Aburoad    
38   Sub-Registar Sirohi    
39 Shri Jitendra Singh Ranawat  (charge) B.D.O. Sirohi 222230 222231
40 Shri Aavad Daan  B.D.O. Sheoganj 272230 258377
41 Shri Pradeep Mayala B.D.O. Reodar 282230 282231
42 Shri Rajendra Kumar B.D.O. Pindwara 282230  
43 Shri Laxman Singh B.D.O. Aburoad 222230 254428
44 Shri Arvind Godawat Manager MPower Aburoad 220744 221008
45 Shri Vikram Singh  Dy.SP Sirohi 222240 222241
46 Shri Gopal Das Dy.SP SC/ST Cell Sirohi 220125  
47 Shri Hiralal Dy. SP Mount Abu 238973 238974
48 Shri Viraram Chaudhary  Dy. SP Reodar 282240 282241
49 Shri Anand Kumar C.I. Sirohi (police) 223100 223100
50 Shri Pradeep Lakhawat  Dy. SP Jail Sirohi 222363  
51 Shri Virendra Gaur  D.I.O. 220348 222859
52 Shri Mahaveer Prashad Vyas  Dist. Supply Officer 222242  
53 Shri Jagdish Chandra  D.D. Agri. Sirohi 222257 220009
54 Shri Prakash Gupta  D.D. Agri. (Atma)Sirohi    
55 Shri Ravindra Kumar Joshi D.J. 221180 221181
56 Shri Shiv Prashad Tamboli  C.J.M. Sirohi 222210 222211
57 Shri Vikas Pandya  A.D. Torism Mount abu 235151 235151
58 Shri Mohan Ram Punia  Excise Officer Sirohi 220709 220717
59 Shri Narendra Singh S.E. WATERSHED Sirohi    
60 Miss Hemlata Sisodiya  P.R.O.  221033  
61 Shri Sushil Parmar  CM&HO 222259 222262
62 Shri Dinesh Kumar  Dy. C.M.O. 221733  
63 Shri Darshan Grover  P.M.O.    
64 Shri Kailash Chandra Sharma  M.O. (Ayurved) 220369 220196
65 Shri R.R. Mathur  S.E. PWD Sirohi 222588  
66 Shri Govind Singh Chauhan  XEN PWD Sirohi 221714 221715
67 Shri Charanesh Mathur  XEN PWD Aburoad    
68 Shri J.L. Chauhan  Aen PWD Sirohi     
69 Shri Puna Ram  Aen PWD Pindwara/Sarupganj 222165  
70 Shri J.P. Sharma  XEN. Irriga. Sirohi    
71 Shri Prakash  Aen Irriga. Block Sirohi 222336 222592
72 Shri Narendra Singh  S.E. Irriga. Sumerpur 252928  
73 Shri Ashok Chawala  S.E. PHED Sirohi 220131  
74 Shri Balkishan Goyal  Xen PHED Sirohi 221244 221243
75 Shri Pradeep Kumar Mathur  Xen PHED Aburoad 222260  
76 Shri Imtiyaj Beg  S.E. Discom Sirohi 225455  
77 Shri Jetha Ram Chaudhary  Xen Discom Sirohi 222337 22233
78 Shri R.K. Maru  Xen Discom Aburoad 222995 220668
79 Shri A.K.Sinha  Xen Discom Reodar 282250  
80 Shri B.L.Vaishnav  S.E. Transmissions JVVNL    
81 Shri M.M. Katariya  D.D. GPF sirohi 222425  
82 Shri Dinesh Baroth  A.D. GPF Sirohi    
83 Shri Jagdish Barwar J.D. Ani.Hus. Sirohi 222364 224011
84 Shri Manish Kumar Sharma  D.T.O. Sirohi 221688 221204
85 Shri R.C. Vaishanav  T.O. Aburoad (Transport) 226670  
86 Shri G.S. Trivedi  J.D. DIC Sirohi 222375  
87 Shri Nitin Gehlot  Charge D.D. ICDS Sirohi 222484  
88 Shri Anand Kumar  Charge DEO (Emp)Sirohi 224142  
89 Shri Rajendra Purohit  A.D. SJED Sirohi 222544  
90 Shri Anandraj Arya  ADPC SSA 222685 222686
91 Shri Chandra Mohan Upadhyay  D.E.O. (Sec.) sirohi 222249 222303
92 Shri Dinesh Chauhan  Ad. D.E.O. Sirohi    
93 Shri Vedprakash  D.E.O. (Pri.) Sirohi 220332 225107
94 Shri Bhanwar Singh   Ad. D.E.O. (Pri.) Sirohi    
95 Shri Bhanwar Singh  Charge D.L.C.E.O. Sirohi 220705  
96 Shri Ashok Vyas   P.M. RMSA 221040  
97 Shri Mahendra Singh Shekhawat  M.D. CCB Sirohi 222349 222394
98 Shri Rajendra Prashad Dayma  Secy. PLDB 222282 222386
99 Shri Manoj Kumar  LDM SBI Sirohi 222424  
100 Shri Bharat Kumar  Circuit House (Housekeepar ) Sirohi 221777 222607
101 Shri Sharad Chandra Bansal  Mgr. Circ.  Hou. Abu 238933 238484
102 Shri Krashan Pal Singh  C.M. Roadways sirohi 222511 222329
103 Shri Sunita Meena  Mgr. Roadways Sirohi    
104 Shri Ashok Sankhala  C.M. Roadways Aburoad 222323  
105 Shri Narsingh Bhadur  Planning Officer sirohi 220706  
106 Shri Mahipaal Singh  Cell Tex Officer  Sirohi 222243 222287
107 Shri Jinesh Humat  M.E. Sirohi 222370  
108 Shri Sonal  Ad. M.E. sirohi    
109 Shri Hanif Khan  Dist.Min.Offi. Sirohi 225441  
110 Shir Ashok Chaudhary Dist.Sports Offic. Sirohi    
111 Shri Manish  Dist.Mgr. RSLDC 220197  
112 Shri G.P. Jorwar  G.M. ICDP Sirohi 223785  
113 Shri Dilip Mathur  Charge Commis. NP Mt.Abu. 235127 238683
114 Shri Chandresh  Aen NP Abu    
115 Shri Prahalad Rai Verma  Commis. NP Sirohi 222280 222281
116 Shri Bheem Singh Deval  Xen NP Sheoganj 282270 281959
117 Shri Mahendra Singh  Xen NP Aburoad 222270 222281
118 Shri Narhari Bahadur Singh  SCDC, SRH. PM 220504  
119 Shri Khushwant Mistri  GWD Sirohi    
120 Shri Chandu Khan  DPC SBM    
121 Shri Rajendra Singh Kansana  NYK Sirohi 222492