Contact Directory

Sirohi DLO Contact Directory

S.N. Name of Officers Designation Office Residence
1 Shrimati Anupama Jorwal D.M. 221187 221188
2 Shri Narayanan Nayar  P.A. to D.M. 220497  
3 Shri Jai Yadav S.P. 220718 220719
4 Shri Aasha Ram Dudi  A.D.M. 220355 220356
5 Ms. Shubham Chaudhary C.E.O. 221058 222344
6 Shri Sangram Singh Katiyar  D.F.O. Sirohi 222277 222296
7 Shri Ram Chandra   A.C.E.O. 222228 222279
8 Shri Sarjit Singh Ad. S.P. 221208 221205
9 Dr. Ravindra Goswami S.D.M. Mount Abu 238489 238490
10 Shri Gopal Parihar S.D.M. Sirohi 222220 222221
11 Shri Prakash Chandra Agrawal S.D.M. Sheoganj 270717 9079191732
12 Shri Rajlaxmi Gehlot   S.D.M. Pindwara 280300  
13 Shri Shailendra Singh  S.D.M. Reodar 282220 282221
14 Shri Balaji Kari A.C.F. Mount Abu 235211 235211
15 Shri Harikishan Saraswat A.C.F. Dantiwada Aburoad  220392  
16 Shri Sudarshan Singh Deora   D.D. DoIT&C 222024  
17 Shri Sunit Dev Arya  T.O. 221262 223917
18 Shri Ranveer Singh Chauhan Tehsildar Sirohi 221216  
19 Shri Brajesh Gupta Tehsildar Pindwara 282048  
20 Shri Anoop Singh Tehsildar Aburoad 222220 222220
21 Shri Pradeep Malviya Tehsildar Sheoganj 270649  
22 Shri Surendra Patidar Tehsildar Reodar 282328 282328
23 Shri Brijesh Parashar  B.D.O. Sirohi 222230 222231
24 Shri Aavad Daan  B.D.O. Sheoganj 272230 258377
25 Shri Pradeep Mayala B.D.O. Reodar 282230 282231
26 Shri Rajendra Kumar B.D.O. Pindwara 282230  
27 Shri Laxman Singh B.D.O. Aburoad 222230 254428
28 Shri Arvind Godawat Manager MPower Aburoad 220744 221008
29 Shri Vikram Singh  Dy.SP Sirohi 222240 222241
30 Shri Gopal Das Dy.SP SC/ST Cell Sirohi 220125  
31 Shri Hiralal Dy. SP Mount Abu 238973 238974
32 Shri Viraram Chaudhary  Dy. SP Reodar 282240 282241
33 Shri Ram Pratap C.I. Sirohi (police) 223100 223100
34 Shri Pradeep Lakhawat  Dy. SP Jail Sirohi 222363  
35 Shri Virendra Gaur  D.I.O. 220348 222859
36   Dist. Supply Officer 222242  
37 Shri Jagdish Chandra  D.D. Agri. Sirohi 222257 220009
38 Shri Prakash Gupta  D.D. Agri. (Atma)Sirohi    
39 Shri Vikas Pandya  A.D. Torism Mount abu 235151 235151
40 Shri Mohan Ram Punia  Excise Officer Sirohi 220709 220717
41 Shri Narendra Singh S.E. WATERSHED Sirohi    
42 Miss Hemlata Sisodiya  P.R.O.  221033  
43 Shri Dinesh Kumar CM&HO 222259 222262
44 Shri Darshan Grover  P.M.O.    
45 Shri Kailash Chandra Sharma  M.O. (Ayurved) 220369 220196
46 Shri Anil Mathur  S.E. PWD Sirohi 222588  
47 Shri J L Chauhan  XEN PWD Sirohi 221714 221715
48 Shri Puna Ram  Aen PWD Pindwara/Sarupganj 222165  
49 Shri Prakash  XEn Irriga. Block Sirohi 222336 222592
50 Shri Narendra Singh  S.E. Irriga. Sumerpur 252928  
51 Shri Rajendra Purohit S.E. PHED Sirohi 220131  
52 Shri Balkishan Goyal  Xen PHED Sirohi 221244 221243
53 Shri Pradeep Kumar Mathur  Xen PHED Aburoad 222260  
54 Shri K L Meghwal  S.E. Discom Sirohi 225455  
55 Shri Jetha Ram Chaudhary  Xen Discom Sirohi 222337 22233
56 Shri R.K. Maru  Xen Discom Aburoad 222995 220668
57 Shri A.K.Sinha  Xen Discom Reodar 282250  
58 Shri B.L.Vaishnav  S.E. Transmissions JVVNL    
59 Shri Dinesh Baroth  A.D. GPF Sirohi 222425  
60 Shri Hakma Ram J.D. Ani.Hus. Sirohi 222364 224011
61 Shri Kan Singh D.T.O. Sirohi 221688 221204
62 Shr Manish Kumar Sharma  D.T.O. Aburoad (Transport) 226670  
63 Smt. Kamla D.D. ICDS Sirohi 222484  
64 Shri Anand Kumar  Charge DEO (Emp)Sirohi 224142  
65 Shri Rajendra Purohit  A.D. SJED Sirohi 222544  
66 Shri Anandraj Arya  ADPC SSA 222685 222686
67 Shri Chandra Mohan Upadhyay  D.E.O. (Sec.) sirohi 222249 222303
68 Shri Dinesh Chauhan  Ad. D.E.O. Sirohi    
69 Shri Vedprakash  D.E.O. (Pri.) Sirohi 220332 225107
70 Shri Bhanwar Singh   Ad. D.E.O. (Pri.) Sirohi    
71 Shri Bhanwar Singh  Charge D.L.C.E.O. Sirohi 220705  
72 Shri Ashok Vyas   P.M. RMSA 221040  
73 Shri Pramod Kumar M.D. CCB Sirohi 222349 222394
74 Shri Rajendra Prashad Dayma  Secy. PLDB 222282 222386
75 Shri Manoj Kumar  LDM SBI Sirohi 222424  
76 Shri Bharat Kumar  Circuit House (Housekeepar ) Sirohi 221777 222607
77 Shri Sharad Chandra Bansal  Mgr. Circ.  Hou. Abu 238933 238484
78 Shri Krashan Pal Singh  C.M. Roadways sirohi 222511 222329
79 Shri Sunita Meena  Mgr. Roadways Sirohi    
80 Shri Ashok Sankhala  C.M. Roadways Aburoad 222323  
81 Shri Narsingh Bhadur  Planning Officer sirohi 220706  
82 Shri Mahipaal Singh  Cell Tex Officer  Sirohi 222243 222287
83 Shri Mool Singh M.E. Sirohi 222370  
84 Shri Sonal  Ad. M.E. sirohi    
85 Shri Hanif Khan  Dist.Min.Offi. Sirohi 225441  
86 Shir Ashok Chaudhary Dist.Sports Offic. Sirohi    
87 Shri Manish  Dist.Mgr. RSLDC 220197  
88 Shri G.P. Jorwar  G.M. ICDP Sirohi 223785  
89 Shri Dilip Mathur  Charge Commis. NP Mt.Abu. 235127 238683
90 Shri Sant lal Commis. NP Sirohi 222280 222281
91 Shri Mahendra Singh  Xen NP Aburoad 222270 222281
92 Shri Narhari Bahadur Singh  SCDC, SRH. PM 220504  
93 Shri Rajendra Singh Kansana  NYK Sirohi 222492